Høring over Dansk Energis anmeldelse af justerede standardtilslutningsaftaler for producenter

11-02-2022

Frist: 14.03.2022

Dansk Energi har den 31. januar 2022 anmeldt justerede standardtilslutningsaftaler for producenter med tilhørende bilag og justerede tilslutningsbestemmelser.

Anmeldelsen er fremsendt til Forsyningstilsynet i medfør af elforsyningslovens § 73 b, og anmeldt parallelt med branchevejledning for producentbetaling i eldistributionsnettet. Link til høring over branchevejledningen for producentbetaling i eldistributionsnettet findes nedenfor.

Anmeldelsen indeholder følgende hoveddokumenter:

 • Anmeldelsesbrev
 • Tillæg til pkt. 11 i den standardiseret vejledning for nettilslutningsaftale for kategori B, C og D-produktionsanlæg som Forsyningstilsynet har taget til efterretning den 24. marts 2021 i medfør af elforsyningslovens § 73 b.
 • Bilag 2.1 (Tidsplan og Betaling) til Tillæg til pkt. 11.
 • Ny standardiseret vejledning for nettilslutningsaftaler for produktionsanlæg kategori B, C og D mv. (som skal gælde for aftaler, der indgås fra og med 1. januar 2023).
 • Bilag 2 (Tidsplan og Betaling) til den Ny standardiseret vejledning for nettilslutningsaftaler for produktionsanlæg kategori B, C og D mv.
 • Opdateringer til den standardiseret vejledning vedrørende tilslutning til og brug af distributionsnettet (tillslutningsbestemmelserne).

Betalingsdesignet vil omfatte alle kunder – herunder egenproducenter – som ønsker et indfødningsomfang til eldistributionsnettet, og alle kunder som føder energi ind på eldistributionsnettet

Høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 14. marts 2022 kl. 14:00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Søren Peter Nielsen, spni@forsyningstilsynet.dk  

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/00701.

Dokumenter
Du finder følgende dokumenter vedhæftet under 'Hent filer' her på siden:

 1. Anmeldelsesbrev
 2. Bilag 1 - Grundlag for nettilslutningen
 3. Bilag 2 til vejledning om nettilslutningsaftale [Tidsplan og betaling]
 4. Bilag 2.1 til Tillæg - Tidsplan og betalinger
 5. Bilag 3 - Teknisk grundlag
 6. Bilag 4 – Myndighedsgodkendelser
 7. Bilag 5 - Særlige betingelser og krav for nettilslutningen
 8. Bilag 6 - Teknisk dokumentation af produktionsanlægget jf. tekniske betingelser
 9. Bilag 7 – Nettilslutningstilladelser
 10. Bilag 8 - Relevante love og regler
 11. Fælles tilslutningsbestemmelser (forbrug + produktion) med track changes
 12. Fælles tilslutningsbestemmelser (forbrug + produktion) UDEN track changes
 13. Tillæg vedr. pkt. 11
 14. Vejledning for Nettilslutningsaftale for Produktionsanlæg

Link til branchevejledning
Link til branchevejledning for producentbetaling i eldistributionsnettet:

https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/hoering-over-dansk-energis-anmeldelse-af-model-branchevejledning-for-producentbetaling-i-eldistributionsnettet