Høring over Evidas bortskaffelse af 8-øres-tariffen

31-03-2022

Frist: 21.04.2022

Forsyningstilsynet sender hermed Evidas anmeldte metodeændring om bortskaffelse af den såkaldte 8-øres-tarif i offentlig høring.

Den 25. marts 2022 anmeldte Evida for de tre Evida-distributionsselskaber (Evida Nord A/S CVR. 37270024, Evida Syd A/S CVR. 27210406 og Evida Fyn A/S CVR 29214824) en ændring til selskabernes tilslutningsvilkår – nemlig en bortskaffelse af 8-øres-tariffen.

Anmeldelsen og bortskaffelsen af 8-øres-tariffen sker på baggrund, af at Evida har konstateret at metoden ikke stemmer overens med klimaaftalen fra 22. juni 2020, da denne lægger op til, at det danske gasforbrug skal reduceres frem mod 2023.

Evida har redegjort for, at afskaffelsen af 8-øres-tariffen vil ske som en udfasning over de kommende år, og at allerede indgåede aftaler vil fortsætte til det aftalte udløbstidspunkt, hvorefter disse kunder vil overgå til den ordinære bloktarif. Hertil skal bemærkes, at et af kriterierne for indgåelse af en aftale om 8-øres-tariffen alligevel var indeholdt, at kunden efter en 10-årig periode skulle overgå til den ordinere bloktarif.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 21. april 2022 kl. 12:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Louise Mary Hansen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/00945.

Find anmeldelsen inkl. bilag under 'Hent filer' her på siden.