Høring over vilkår til Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling

09-11-2022

Frist: 23.11.2022

Høring over supplerende vilkår, der knytter sig til Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling

Green Power Denmark har den 10. oktober 2022 anmeldt et supplerende vilkår til branchevejledningen for producentbetaling i eldistributionsnettet, som Forsyningstilsynet tog til efterretning den 24. juni 2022.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til det anmeldte supplerende vilkår senest den 23. november 2022 kl. 12.00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Lisbet V. Nordly og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02227.