Høring over Energinets forslag til opdatering af udbudsmateriale for reserveforsyningen til Anholt j.nr. 23/02694

20-12-2023

Frist: 12. januar 2024

Energinet anmeldte den 19. december en ændring af deres udbudsbetingelser for reserveforsyningen til Anholt til Forsyningstilsynets godkendelse. Forsyningstilsynet godkendte det oprindelige udbudsmateriale ved afgørelse med nr. 23/01025.

Forsyningstilsynet sender hermed til offentlig høring Energinets anmeldte ordninger.

Sagen er parallel med Forsyningstilsynets tilsvarende sag omkring Læsø j.nr 23/02667 . Forsyningstilsynet modtager derfor gerne høringssvar for begge høringer samlet.

Høringen for Læsø kan findes her

Forsyningstilsynet hører meget gerne fra interessenter omkring det anmeldte og deres vurdering af forslaget. Forsyningstilsynet hører i denne forbindelse særligt interessenternes vurdering af:

  • Hvorvidt ændringen forventes at gøre det mere eller mindre attraktivt at byde på Energinets udbud, herunder om ændringen kunne give anledning til at man indsender andre bud end på det oprindelige udbudsmateriale?

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 12. januar 2024 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk, alternativt som mail til: post@forsyningstilsynet.dk cc: nidu@forsyningstilsynet.dk Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer  23/02667