Høring over Forsyningstilsynets afgørelse om ændring af Energinets metode for indkøb af energi til modhandel

21-03-2023

Frist: 03.04.2023

Energinet anmeldte den 3. februar deres ændringer til Energinets metode for indkøb af energi til modhandel. Forsyningstilsynet godkendte den oprindelige metode i afgørelse nr. 21/01999 den 28. juni.

Forsyningstilsynet sender hermed til offentlig høring vores udkast til afgørelse om at godkende de af Energinet anmeldte ændringer til metoden.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til afgørelse om ændringer til Energinets metode for indkøb af energi til modhandel

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 3. april 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Niels Duelund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/00548.