Reguleringsregnskaber for netvirksomheder 2022

15-09-2023

Her finder du netvirksomhedernes reguleringsregnskaber for 2022.

Skal du i stedet indberette et reguleringsregnskab? Så klik her

Netvirksomhederne skal hvert år udarbejde, lade revidere og indsende et reguleringsregnskab for deres bevillingspligtige aktiviteter til os. Reguleringsregnskabet beskriver bl.a. indtægter, omkostninger og investeringer i netvirksomheden det foregående år.

Vi offentliggør herefter alle netvirksomhedernes reguleringsregnskaber på vores hjemmeside. I nedenstående skema er det således muligt at downloade hver enkelt netvirksomheds reguleringsregnskab samt virksomhedens dertilhørende ledelsesberetning.

Tidligere har vi offentliggjort reguleringsregnskaberne på specifikke sider for hver netvirksomhed. Fremover vil alle netvirksomhedernes reguleringsregnskaber for et givent år i stedet fremgå på samme side.

I tilfælde af spørgsmål kan sekretær Line Lund Hansen kontaktes på mail llha@forsyningstilsynet.dk eller telefon 41 71 53 69.

Fakta: Lovgrundlag

Du kan læse mere om lovgrundlaget for Forsyningstilsynets arbejde med netvirksomhedernes reguleringsregnskaber via nedenstående links:

Elnetvirksomhed

Filer

Cerius A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Dinel A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Elektrus A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Elinord A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

El-net Kongerslev A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Elnet Midt A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Flow Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Forsyning Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

GEV Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Hammel Elforsyning Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Hjerting Transformatorforening

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Hurup Elværk Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Ikast El Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Kimbrer Elnet A/S

 

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Konstant Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

L-Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Læsø Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

N1 A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Nakskov Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Netselskabet Elværk A/S
(tidl. Thy-Mors Energi Elnet A/S)

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

NKE-Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

NOE Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Nord Energi Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Radius Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

RAH Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Ravdex A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Sunds Elforsyning

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Tarm Elværk Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Trefor El-Net A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Trefor El-Net Øst A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Veksel A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Vestjyske Net 60 kV A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Videbæk Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Vildbjerg Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Vores Elnet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Zeanet A/S

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning

Aal El-Net A.m.b.A.

Reguleringsregnskab

Ledelsesberetning