Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

05-12-2018

Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyningsvirksomheder, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven1 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, samt Forsyningstilsynets praksis.

Vejledningen er systematisk ordnet efter punkterne i indberetningsskemaerne i ENAO. Punkterne i budget- og priseftervisningsskemaet er grundlæggende ens, og vejledningen er derfor fælles for begge skemaer.

Vejledningen er baseret på Energitilsynets vejledning til anmeldelse af budget og pris-eftervisning (Juli 2017) med følgende ændringer:

  • "Energitilsynet" er omdøbt til "Forsyningstilsynet"
  • Links til Energitilsynets hjemmeside er udgået og i stedet henvises der til For-syningstilsynets hjemmeside
  • Opdateret med hensyn til seneste lov- og bekendtgørelsesændringer
  • Tilføjet numre til overskrifter