Undersøgelse af personsammenfald i netvirksomheder, elhandelsvirksomheder og virksomheder, der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheder

08-10-2019

Denne undersøgelse er udarbejdet af Forsyningstilsynet for Klima-, Energi- og Forsy-ningsministeriet som en del af en større konkurrenceanalyse af detailmarkedet for el, som ministeriet har igangsat

Formålet er at undersøge, om netvirksomhederne lever op til de gældende habilitetskrav og om de pågældende regler sikrer vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter.

Undersøgelsen er mere specifikt foregået ved at afdække eventuelle personsammenfald i ledelsesposter i net-virksomheder og elhandelsvirksomheder, samt i virksomheder der direkte eller indirekte ejer elhandelsvirksomheder.

Undersøgelsen kan hentes her:

Kontakt