Kommunale affaldsgebyrer 2019-2023

27-06-2024

På denne side kan du finde Forsyningstilsynets afrapportering for monitorering af affaldsgebyrer for perioden 2019 til 2023.

Monitoreringen og afrapporteringen udmønter dele af Regeringens og Folketingets aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.

Find monitoreringsrapporten til højre på denne side. 

Læs også om Forsyningstilsynets projekt om ensartethed, gennemsigtighed og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer her

Læs også om Forsyningstilsynets konkurrencefremmende tiltag til brug for udbud af affaldsforbrænding her

Bemærk: Vi har konstateret fejl i den tidligere version af rapporten, hvor visse kommunenavne i figur 2 og figur 3 var forvekslet. En revideret version med korrekte data er udgivet den 02-07-2024