Vejledning om brug af konkurrencefremmende tiltag ved udbud af forbrændingsegnet affald

16-05-2024

Kommunerne skal udbyde deres opgaver med behandling af forbrændingsegnet affald og have indgået kontrakt med virkning senest fra d. 1. juli 2025, eller når eksisterende kontrakt udløber, jf L745, § 45 e. Forsyningstilsynet har udarbejdet understøttende materiale og konkurrencefremmende tiltag til brug for afholdelse af disse udbud. Vejledningen opdateres løbende, således at de konkurrencefremmende tiltag og den tilhørende vejledning følger med affaldsforbrændingsmarkedets udvikling.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af de forskellige konkurrencefremmende tiltag og anbefalinger, en beskrivelse af hvordan de konkurrencefremmende tiltag bruges i forbindelse med udbud, og hvor i udbudsprocessen de finder anvendelse. Dertil kommer en overordnet gennemgang af, hvor man kan finde vejledning til de forskellige elementer i udbudsprocessen. De konkurrencefremmende tiltag er udarbejdet, så de bygger oven på og ikke er i strid med gældende udbudsregler.

Ifølge lovgivningen (L745) er det frivilligt for kommunerne at følge de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af forbrændingsegnet affald. Vælger en kommune ikke at følge tiltagene, skal de imidlertid indberette dette til Forsyningstilsynet sammen med en sagligt begrundet årsag til dette. Vurderer Forsyningstilsynet, at årsagen ikke er sagligt begrundet, og har kommunen indgået kontrakt med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen ejer helt eller delvist, kan Forsyningstilsynet meddele påbud om at bringe kontrakten til ophør.

Vejledningen kan læses selvstændigt. Den bygger imidlertid på analyserne fremlagt i en rapport om de konkurrencefremmende tiltag, som med fordel kan læses, hvis yderligere baggrundsinformation ønskes.  

Find vejledningen her

Find baggrundsrapporten her

 

Kontakt