Høring over udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1 og I

18-06-2020

Frist: 02.07.2020

Forsyningstilsynet sender udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1 og I i høring.

Energinet har i alt anmeldt elleve metoder, heraf ni metodeændringer og to nye metoder:

Den løbende udvikling af detailmarkedet har medført et behov optimering af markedsprocesserne og de data, der udveksles i elmarkedet. Der er i den forbindelse behov for oprydning i data, som ikke anvendes, eller som skal udfases inden for nærmeste fremtid hvorfor der indføres en række metodeændringer og nye metoder i forskrifterne D1 og I. Endvidere er der behov for justerede metoder til håndtering af ændringer til energistyrelsens vejledning for nettoafregning.

I forskrift D1 (afregningsmåling) omfatter metodeanmeldelserne udfasning af muligheden for månedsaflæst produktion, månedsvis indsendelse af tællerstand for flexafregnede målepunkter, konsistenskontrol for flex- og timeafregnede måledata og omfiksering

I forskrift I (stamdata) omfatter metodeanmeldelserne ændring i kontaktadresser, ændring i adressekode, hemmelig adresse, målepunktets stamdata, oprydning i overgangsfelter, aflæsningsdato og årsopgørelsesdato for nettoafregningsgruppe 6 målepunkter.

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet senest torsdag den 2. juli 2020. Bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Ann-Kristin Havnegjerde akha@forsyningstilsynet.dk