Høring af udkast til tilkendegivelser om Dansk Energis Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår

18-03-2021

Frist: 09.04.2021

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til tilkendegivelser om Dansk Energis anmeldte Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår.

Forsyningstilsynet gennemfører offentlig høring, med henblik på at give eventuelle interesserede aktører mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udkast til tilkendegivelser.

Dansk Energi har som brancheorganisation anmeldt Dansk Energis anmeldte Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår til Forsyningstilsynet.

Dansk Energis Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og tilhørende servicevilkår udgør en standardtekst, som netvirksomhederne kan benytte som aftalegrundlag med elleverandørerne.

Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de vil anvende Dansk Energis standardiseret vejledning som aftalegrundlag med elleverandører.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73b.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at indsende bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse senest den 9. april 2021. 

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til nijo@forsyningstilsynet.dk