Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metoder for krav om køreplansdata og tidsserier for tilgængelighed

01-03-2021

Frist: 15.03.2021

Den danske transmissionssystemoperatør (TSO) Energinet har til opgave at understøtte arbejdet med en fælles europæisk net-model. Energinet har i den sammenhæng behov for at indsamle supplerende data ud over de data, som Energinet i dag modtager, således at Energinet i næste led kan videreformidle komplette individuelle net-modeller til én eller flere regionale sikkerhedskoordinatorer (RSC’er).

Den anmeldte ændring af metoden i Energinets forskrift C3 for krav til supplerende data indebærer i ovennævnte sammenhæng, at aktører skal levere samlede datasæt med alle de nødvendige data til Energinet. Uafhængigt af, om Energinet benytter disse data til analyser af elforsyningssikkerhed, som grundlag for balancering eller til Energinets opbygning af individuelle net-modeller, som skal videreformidles til RSC’ernes opbygning af fælles net-modeller.

Høringssvar skal senest mandag den 15. marts 2021 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Carl Helman, cahe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/16304.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

Bilag 1: Energinets anmeldelse af 25. september 2020 om forskrift C3 og forskrift F

Bilag 2a: Forslag til forskrift C3, ændringsmarkeret version, 20. oktober 2020

Bilag 2b: Forslag til forskrift C3, konsolideret version, 20. oktober 2020

Bilag 2c: Vejledning til forskrift C3, ændringsmarkeret version, 20. juli 2020

Bilag 2d: Vejledning til forskrift C3, konsolideret version, 20. juli 2020

Bilag 3a: Forslag til forskrift F, ændringsmarkeret version, 20. juli 2020

Bilag 3b: Forslag til forskrift F, konsolideret version, 20. juli 2020

Bilag 3c: Vejledning til forskrift F, ændringsmarkeret version, 20. juli 2020

Bilag 3d: Vejledning til forskrift F, konsolideret version, 20. juli 2020

Bilag 4: Danske Commodities’ høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 5a: Dansk Energis 1. høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 5b: Dansk Energis 2. høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 6: Radius Elnets høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 7: Ørsteds høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 8: Energinets bemærkninger af 25. september 2020 til høringssvar til udkast til anmeldelse