Statistik om whistleblowerordningen

Nedenfor kan du læse statistik vedrørende whistleblowerordningen i Forsyningstilsynet

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Forsyningstilsynet mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for perioden 2022 fremgår af tabellen nedenfor

Indberetninger 

Antal 

Modtagne indberetninger  2
Indberetninger, der er realitetsbehandlet 0
Afviste indberetninger 2
Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse 0

 

Tema for indberetningerne er ikke angivet, da indberetningerne ikke har ført til realitetsbehandling.

I 2021 fik Forsyningstilsynet én indberetning, hvor sagens udfald var afvisning.