Analyse af elnetvirksomhedernes forretning

31-03-2020

Forsyningstilsynet har kortlagt virksomhedernes brug af deres formuer og forrentning som led i ministeriets generelle analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren

Ifølge Forsyningstilsynets undersøgelse lå summen af de fem elnetvirksomheders årsresultat efter skat i perioden på ca. 7,8 mia. kr. Det betyder at ca. 8,2 mia. kr. af udbetalingerne er finansieret med egenkapital. Der er tale om en egenkapital, som enten har været i elnetvirksomhederne før 2008, eller som er blevet tilført f.eks. gennem fusioner med andre elnetvirksomheder i løbet af den undersøgte periode.

Cerius A/S, Evonet A/S, N1 A/S, Radius Elnet /A/S og Vores Elnet A/S har deltaget I kortlægningen.

Find hele analysen her:

Kontakt