Dine rettigheder ved jobsøgning

Her kan du læse om dine rettigheder i forhold til vores behandling af de personoplysninger, som vi indsamler om dig, når du søger et job i Forsyningstilsynet.

Billede af Forsyningstilsynets bygning i Frederiksværk set fra haven.

Indsamling og registrering

For at kunne behandle og besvare din ansøgning indsamler og registrerer vi personoplysninger om dig i vores IT-system HR Manager, herunder navn, adresse, mailadresse samt CV og øvrige bilag vedlagt din ansøgning. Vi vil ofte også søge yderligere oplysninger i forbindelse med en mulig ansættelsessamtale.

De indhentede oplysninger slettes 1 år efter ansøgningsfristens udløb. Opbevaring sker bl.a. med henblik på, at kunne behandle eventuelle retskrav i henhold til eksempelvis diskriminationslovgivning.

Dine rettigheder

Du har ifølge EU's og Danmarks regler for databeskyttelse ret til:

  • at få at vide, at vi har samlet eller modtaget og gemt oplysninger om dig, som vi kan opbevare i op til 2 år efter ansøgningsfristens udløb.
  • at se alle oplysninger, vi har gemt og brugt i vores behandling af din ansøgning. Hvis vi ikke har oplysningerne fra dig selv, har du også ret til at vide, hvor vi har dem fra.
  • at anmode om, at vi retter eller i særlige tilfælde sletter oplysninger, hvis du mener de f.eks. er forkerte eller giver et vildledende indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
  • at komme med indsigelser og anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Samtykker

Hvis du efter første ansættelsessamtale skønnes at være blandt de bedst kvalificerede vil vi ofte søge yderligere oplysninger om dig f.eks. i form af referencer. Men kun, hvis du samtykker. Du vil til hver en tid have mulighed for at trække et sådan samtykke tilbage. Hvis du giver samtykke, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved ansættelsen, får ansøgeren oplysningerne til partshøring, inden vi tager stilling til, om vi skal afslå ansættelsen. Du vil her få en frist til at kommentere oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger

Din ansøgning videregives alene til relevante medarbejdere, som behandler din ansøgning. Videregivelse af din ansøgning til eksterne samarbejdsparter i rekrutteringsprocessen sker alene i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en databehandleraftale.

Lovgrundlag

Behandlingsgrundlaget for almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse), for følsomme personoplysninger artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav) samt databeskyttelsesloven § 7, stk. 2 (arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder), og for CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11. Vores behandlingen af yderligere oplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Kontakt Forsyningstilsynets databeskyttelsesrådgiver

Hvis du vil vide mere om vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte Forsyningstilsynets databeskyttelsesrådgiver / Data Protection Officer (DPO);

Bibi Amina Shah
Email: dpo@kefm.dk
arbejdstelefon: 72 54 57 41
mobil: 30 45 93 98

Anmodninger om indsigt, mv. kan sendes direkte til os i Forsyningstilsynet via vores Digital Post postkasse, som du kan tilgå via kontaktoplysningerne her på siden. Du kan også ringe til os med spørgsmål på telefon 4171 5400.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger.
Klagen skal rettes til:

Datatilsynet CVR nr. 11883729
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk