Ansættelsesforhold

Hos Forsyningstilsynet prioriterer vi vores medarbejderes ve og vel meget højt. Læs mere om, hvad du som medarbejder kan forvente af dine arbejdsforhold hos Forsyningstilsynet.

Udover at have et fagligt udfordrende miljø, tilbyder vi vores medarbejdere nogle rammer, der giver de bedste muligheder for at skabe resultater og opnå succes.

Familie og fritid

Vi har mange spændende opgaver at løse, og ind imellem har vi også meget travlt. Det er dog vigtigt for os, at vores medarbejdere har en sund balance mellem fritid og arbejde. Det understøtter vi bl.a. ved at tilbyde:

 • Fleksible arbejdstider
 • 5 ugers ferie og 5 feriefridage
 • Betalt barns 1. og 2. sygedag
 • Betalt frokostpause
 • 2 årlige omsorgsdage per barn under 7 år
 • Mulighed for hjemmearbejde, og for at arbejde under transport mm. 

Sundhed og velvære

Alle vores medarbejdere skal have et godt arbejdsmiljø, som er med til at skabe en sund livsstil. Vi har blandt andet en kantineordning, der har fokus på varierende kost med både en ugentlig fiske- og vegetardag. Derudover tilbyder arbejdspladsen:

 • Træningslokale, som kan benyttes af alle medarbejdere
 • Gratis frugtordning
 • Gratis influenzavaccine
 • Mulighed for bistand fra Falck Healthcare
 • Ergoterapeut
 • Tilskud til skærmbriller
 • Stor, nyanlagt have til både arbejde og rekreation
 • Forslag til walk-and-talk ruter i den nærliggende skov

Miljø og netværk

Som medarbejder bliver du også en del af et varigt netværk, og vi ønsker at skabe gode relationer for medarbejdere både inden for de forskellige faggrupper og på tværs.

 • Juridisk Forum
 • Erfa-grupper

Løn og pension

Vi har i Forsyningstilsynet en lønpolitik, der understøtter organisationens resultatorientering, og at medarbejderne tager medansvar for vores udvikling. I Forsyningstilsynet er du ansat til overenskomstfastsat løn, og du kan forhandle om tillæg afhængig af dine kompetencer, jobfunktion og erfaring. Vi udbetaler også:

 • Resultatløn, som udbetales en gang årligt oven i den almindelige løn på baggrund af sidste års opnåede resultater
 • Arbejdsgiverbetalt pension

Personalepolitikker

I Forsyningstilsynet gør vi en dyd ud af mangfoldighed i medarbejdersammensætningen og trivsel i medarbejdernes hverdagsliv. Dette kommer bl.a. til udtryk i en række personalepolitikker, der skal sikre vores fælles gode arbejdsliv. Herunder kan nævnes:

 • Seniorordning
 • Trivselspolitik
 • Ligestillingspolitik