Talent- og kompetenceudvikling

I Forsyningstilsynet ønsker vi at tage godt hånd om alle vores medarbejderes personlige og karrieremæssige udvikling.

Billede af tre mennesker i afslappet samtale omkring et cafébord i et af Forsyningstilsynets lokaler i Frederiksværk.

Når du bliver ansat hos os

Det er vigtigt for os, at du får den bedst mulige start på dit nye arbejdsliv. Derfor har vi udarbejdet et såkaldt onboarding-program, der både er målrettet din personlige situation og indeholder en bred faglig introduktion på tværs af alle vores afdelinger.

Onboarding-programmet

Onboarding-programmet starter med en første intro, som dit nye center står for. Her får du snakket med dine nye chef og bliver introduceret til dine nærmeste kollegaer, centeret, opgaverne, processerne og de digitale systemer. Dine nye kollegaer sørger også for en rundvisning og hilsen-på i resten af huset.

Introkurser

De næste skridt i onboarding-programmet bliver et e-læringsforløb, som bl.a. vil lære dig grundreglerne for at arbejde i staten, samt en række fysiske kurser. Der er i alt tre onlinekurser og 7 fysiske kurser. Du vil også blive inviteret til møde med de andre kontorchefer, som vil fortælle om deres områder.

Faglig makker

Som ny medarbejder får du også tilknyttet en faglig makker, der skal vejlede og støtte i den første tid. Det vil oftest være den faglige makker, der introducerer til dine konkrete opgaver og står for det meste oplæring i processer og sagsgange. Ud over den faglige makker, vil der være andre som eksempelvis vil introducere dig til vores tidsregistreringssystem, diverse retningslinjer mm.

Kurser og kompetenceudvikling

Hos Forsyningstilsynet prioriterer vi i det hele taget medarbejdernes udvikling både fagligt og personligt, gennem det daglige arbejde eller via kurser eller decideret videreuddannelse. Vi sætter en ære i at levere høj kvalitet og gode resultater, og vores medarbejdere skal være klædt ordentligt på til at løse opgaverne. Vi anser det så samtidig som dit ansvar løbende at have fokus på udvikling af dine kompetencer.

Interne kurser

For at understørre din udvikling udbyder vi en række interne kurser, som du enten vil blive tilmeldt automatisk som en del af din onboarding, eller som du selv kan tilmelde dig, når der bliver slået nye hold op. Et eksempel herpå kunne væres vores interne kursus i skriftlig formidling, eller avanceret Excel. Alt efter hvilken afdeling du arbejder i, kan der være andre kurser, som du skal deltage i. På den statslige læringsportal Campus findes også en lang række e-læringskurser, som du kan tage når det passer.

MUS og trivselssamtaler

Hvert forår får alle med mere end tre måneders anciennitet tilbudt en medarbejderudviklingssamtale (MUS) med deres nærmeste chef. MUS’en er en samtale, hvor du sammen med din chef taler om din trivsel og motivation i forhold til opgaver og afdeling. Det er også på MUS’en, at i ud fra et kompetencehjul vil drøfte hvilke kompetencer, hvor du brillerer og du der er plads til forbedring. Det kan f.eks. være gennem kurser eller nye opgaver. Det bliver lavet et referat af MUS’en, som skal gemmes til din videre udvikling. Ca. et halvt år efter din MUS, bliver du tilbudt en minimus, hvor I kan følge op på jeres MUS-samtaler. Det er i øvrigt vigtigt at huske, at MUS udelukkende er et supplement til den vigtige dialog, du løbende har med din chef. Den løbende dialog kan ske ved ugentlige 1:1 møder, eller spontane møder.

Karriereveje

På din videre vej i Forsyningstilsynet vil du møde forskellige karriereveje. Hvor nogen har talent for ledelse, er der andre der trives med at grave sig ned og blive eksperter på et specifikt stofområde. Endelig er der også nogen, der bare nyder en mere rutinepræget sagsbehandling. Vi anser alle veje som lige værdifulde og er i øvrigt bevidste om, at vejen som du vælger i en periode kan være en anden end den du vælger i en anden periode. Alt efter hvor du befinder dig i dit liv.

Faglig ekspert

Vælger du ekspertvejen har du mulighed for at blive udnævnt som faglig ekspert for en tre-årig periode. Som faglig ekspert forventes du at hjælpe til med din ekspertise i vurderingen af alle de tungeste sager på dit ekspertområde og at holde oplæg om udviklingen på dit område mindst et par gange om året. Formålet med karrierevejen er at give et klart signal om, at der er en anden karrierevej end ledelse, der kan give anerkendelse, status og belønning. Vi ønsker at styrke fagligheden og skabe gode udviklingsmuligheder for medarbejdere, der i særlig grad investerer i at blive dygtige til deres faglige disciplin, og som dermed får en særlig ekspertise indenfor inden for et eller flere af vores kerneopgaver.

Lederudvikling

Udviser du talent for ledelse, ønsker vi så vidt muligt at udvikle dit talent og få dig forfremmet, når en mulighed opstår. Der vil dog ofte være rift om chefstillingerne, og du skal som medarbejder have udvist både personlige og faglige kompetencer på et højt niveau for at komme i betragtning. Det er samtidig vigtigt for os at sikre gennemsigtighed om hvilke kompetencer vi lægger vægt på ved en forfremmelse. Som leder vil du med det samme indgå i et videre udviklingsforløb, med henblik på at sikre den bedste resultatskabelse. Vi arbejder derfor både med individuel udvikling og med udvikling af lederne som gruppe.