Høring: Udkast til afgørelse vedrørende Energinets metode for indkøb af energi til modhandel

12-04-2022

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets metode for indkøb af energi til modhandel. Vi anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til afgørelsesudkastet.

Energinet anmeldte metoden til os den 1. november 2021, og efterfølgende sendte Energinet en metode med nogle præciseringer den 21. december 2021.

Energinets metode ændrer, hvilket marked Energinet anvender til at handle energi til brug for modhandel. I dag køber Energinet specialnedregulering og specialopregulering til modhandel i det nordiske regulerkraftmarked.

Med den anmeldte metode, vil Energinet i stedet indkøbe og sælge energi til modhandel i det fælleseuropæiske intraday marked.

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse samt dertil knyttet bilag kan findes under 'Hent filer' her på siden.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til afgørelsesudkastet senest den 2. maj 2022 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk (eventuelt via e-mail til post@forsyningstilsynet.dk).

Høringssvar bedes venligst adresseres til Søren Lorenz Søndergaard og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/01999.

Hent filer