Arbejdsplaner

Forsyningstilsynets arbejdsplan beskriver Forsyningstilsynets planlagte opgaver i det kommende år og de forventede opgaver i de følgende to år.

Formålet med udarbejdelsen af arbejdsplanen er at skabe øget gennemsigtighed og åbenhed om Forsyningstilsynets opgavevaretagelse.

Arbejdsplanen beskriver både Forsyningstilsynets reguleringsmæssige opgaver, herunder tilsynsindsatsen, og opgaver, som ligger ud over de årligt gentagne opgaver, som Forsyningstilsynet varetager. Planen er inddelt i 4 emner, fjernvarmesektoren, elforsyningssektoren, naturgasforsyningssektoren og tværgående.