Høring: Udkast til sekretariatsafgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I

04-06-2018

Frist: 18.06.2018

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i en række markeds- og måleforskrifter Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i en række markeds- og måleforskrifter (forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I).

Energinet har anmeldt metoderne den 13. juli og 9. august 2017 som led i en evaluering af Engrosmodellen, der blev indført i 2016.

Metoderne handler bl.a. om identifikation ved adgang til DataHub, tidsfrister for indsendelse af oplysninger til DataHub, saldoafregning, skift af afregningsform og opdatering af stamdata, mulighed for flere aktører i en juridisk virksomhed, afregning af engrosydelser og validering af fiktive CVR-nr. og CPR-nr. i DataHub ved leverandørskifte og tilflytning.

Afgørelsesudkastet og bilag kan ses til højre på siden.

Udkast til afgørelse med bilag er desuden sendt i offentlig høring hos netvirksomhederne samt en række organisationer og offentlige myndigheder.

Eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet bedes fremsendt, så de er Sekretariatet for Energitilsynet i hænde senest mandag den 18. juni 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger bedes sendt til post@energitilsynet.dk med cc til subo@energitilsynet.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Susanne Bollhorn på telefon 4171 5363 eller e-mail subo@energitilsynet.dk.