Høring af Energinets anmeldelse af 25. september 2020 om krav til supplerende data ifølge forskrift C3

05-11-2020

Frist: 19.11.2020

Energinet skal for at understøtte arbejdet med en fælles europæisk net-model opbygge individuelle net-modeller, som skal sendes til en regional sikkerhedskoordinator (RSC) og sammen med øvrige nationale modeller smeltes sammen i fælles net-modeller. For at Energinet kan sende komplette individuelle net-modeller, har Energinet behov for at indsamle supplerende data, ud over de data Energinet tidligere har modtaget.

Energinet har den 25. september 2020 anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse, at krav til levering af supplerende data indarbejdes i forskrift C3, herunder at krav om data flyttes fra Energinets forskrift F til forskrift C3.

De herefter fastsatte krav til supplerende data ifølge forskrift C3 indebærer, at der skal leveres samlede datasæt med alle de nødvendige data til Energinet. Uafhængigt af, om Energinet benytter disse data til analyser af forsyningssikkerheden og baggrund for balanceringen eller til Energinets opbygning af individuelle net-modeller, som skal videresendes til RSC’ernes opbygning af fælles net-modeller.

Høringssvar skal senest torsdag den 19. november 2020 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Carl Helman, cahe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/16304.

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

Bilag 1: Energinets anmeldelse af 25. september 2020 om forskrift C3 og forskrift F.

Bilag 2a: Forslag til forskrift C3 med ændring 20. oktober 2020.

Bilag 2b: Forslag til forskrift C3 endelig version 20. oktober 2020.

Bilag 2c: Vejledning til forskrift C3 med ændring 20. juli 2020.

Bilag 2d: Vejledning til forskrift C3 endelig version 20. juli 2020.

Bilag 3a: Flytning af indhold fra forskrift F til forskrift C3 med ændring 20. juli 2020.

Bilag 3b: Flytning af indhold fra forskrift F til forskrift C3 endelig version 20. juli 2020.

Bilag 3c: Vejledning til at flytte indhold fra forskrift F til forskrift C3 med ændring 20. juli 2020.

Bilag 3d: Vejledning til at flytte indhold fra forskrift F til forskrift C3 endelig version 20. juli 2020.

Bilag 4: Danske Commodities’ høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse.

Bilag 5a: Dansk Energis 1. høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse.

Bilag 5b: Dansk Energis 2. høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse.

Bilag 6: Radius Elnets høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse.

Bilag 7: Ørsteds høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse.

Bilag 8: Energinets bemærkninger af 25. september 2020 til høringssvar til udkast til anmeldelse.