Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldte metodetillæg til balancemodellen på gasområdet

28-10-2021

Frist: 15.11.2021

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metodetillæg til den dansk-svenske balancemodel på gasområdet. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 15. november 2021 kl. 14.

I denne sag tager Forsyningstilsynet stilling til det anmeldte metodetillæg af 11. juni 2021 fra den danske transmissionsoperatør, Energinet Gas TSO A/S, og den svenske TSO, Swedegas AB, vedrørende ændringer til den fælles balancezone, Joint Balancing Zone.

Baggrunden for anmeldelsen er at sikre den danske systemintegritet som følge af Baltic Pipe, og de markant forøgede mængder gas denne vil medføre i det danske transmissionsnet.

Ved godkendelse implementeres intradag-forpligtelser, den understøttende datamodel, smoothing og No Punishment Principle fra og med den 1. oktober 2022.

Forsyningstilsynet vil i forlængelse af godkendelsen, og som led i sine overvågningsopgaver, anmode Energinet om at leve op til en række hensyn om transparens og offentliggørelse af data. Forsyningstilsynet anmoder endvidere om, at Energinet i dialog med alle relevante markedsaktører foretager en udførlig evaluering af den justerede balanceringsmodels indvirkning på gasmarkedet og dets aktører.

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse samt dertil knyttet bilag kan findes til højre på denne siden.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til analysen senest den 15. november 2021 kl. 14 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Sebastian Lassen Skylv sels@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/07049.