Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metodeanmeldelse vedrørende forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I

26-08-2020

Frist: 10.09.2020

Forsyningstilsynet sender hermed i offentlig høring: Udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metodeanmeldelse vedrørende forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I.

Energinet har i maj 2019 indgået en aftale med transmissionssystemoperatørerne (TSO’erne) fra Norge, Sverige og Finland om at indtræde i en fælles harmoniseret nordisk ordning for balanceafregning, som de øvrige nordiske TSO’er har etableret i ramme af det fælles nordiske TSO-selskab, eSett.

Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets anmeldelse vil bl.a. udgøre grundlaget for, at Energinet kan ændre deres forskrifter med henblik på, at Energinet kan indtræde i en fælles nordiske ordning for balanceafregning (Nordic Balancing Settlement, NBS).

Høringssvar skal senest torsdag den 10. september 2020 fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopier til Søren Brandt Clausen, sbcl@forsyningstilsynet.dk, og Carl Helman, cahe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 19/11991.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger.