Reguleringsregnskab for gastransmission

Transmissionssystemejeren (Energinet) har pligt til at udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet.

Transmissionssystemejeren kan i forbindelse med indberetningen af reguleringsregnskabet samtidig søge om forhøjelse af omkostningsramme og justering af forrentningsgrundlaget for visse investeringer. Dokumentationen for disse ansøgninger skal indgå i reguleringsregnskabet.

Transmissionssystemejeren kan ligeledes anmode om korrektion i tidligere reguleringsregnskaber.

Regler og yderligere information

Reglerne for udformning af reguleringsregnskabet og mulige korrektioner af tidligere reguleringsregnskaber er nærmere beskrevet i bekendtgørelse om indtægtsramme og reguleringsregnskab for transmissionssystemejer (BEK nr. 1609 af den 28. december 2022).

Find bekendtgørelsen her

Yderligere vejledning i aflæggelse af reguleringsregnskabet for reguleringsåret 2023 findes her

Frister og postkasse

Transmissionssystemejerens reviderede reguleringsregnskab og eventuelle ansøgninger om forhøjelse af omkostningsramme og justering af forrentningsgrundlaget for visse investeringer i tidligere reguleringsregnskaber skal indberettes til Forsyningstilsynet senest den 1. juni 2024.

Indberetningen sker via mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse: post@forsyningstilsynet.dk.

Oplys følgende journalnummer ved fremsendelsen: 24/00266.

Anmodninger om korrektioner til tidligere aflagte reguleringsregnskaber skal ske senest tre år efter den oprindelige tidsfrist for indberetning af det pågældende reguleringsregnskab.

Anmodningen skal ske skrifteligt til Forsyningstilsynets kontaktperson:

Fuldmægtig Amalie Overgaard på asog@forsyningstilsynet.dk

Spørgsmål

Spørgsmål kan rettes til:

Fuldmægtig Amalie Overgaard asog@forsyningstilsynet.dk / Tlf. 51 71 04 58.

Kontakt